Ontwikkelingen Ai2

Ai2 Rapportages


De Productnota in PDF formaat, dit is een productnota zoals deze ook door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt aangevuld met eab nummer en eab volgnummer en opdracht nummer.
Het verkoop overzicht per dag, week en maand, hierop staan alleen de product opbrengsten per artikel sorteringswaarde, de product omzet per klant en de referentie naar de dagnota waarop wordt uitbetaald.
Het BTW overzicht per maand of per kwartaal
De dagnota in UBL formaat, dit is het standaard xml factuur formaat van alle boekhoud pakketten, de UBL wordt automatisch meegegeven met de PDF dagnota.
De detailregels van de dagnota in CSV formaat, dit om eenvoudig de complete regels te checken met uw inkoopbestand.
De dagnota in XML invoice formaat, gelijk aan de XML invoice zoals deze door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt. De XML invoice is er in twee varianten, op artikelsoort getotaliseerd op detail regel nivo.

In uw dagnota email vindt u de mogelijkheid om u aan te melden voor de extra bijlages, alle combinaties kunnen u toegezonden worden per email, ook op verschillende email adressen, wilt u de UBL niet ontvangen laat ons dit dan weten?

Betalingsverkeer rondom de feestdagen in 2024


Op de volgende feestdagen zal er geen dagnota naar u verzonden worden omdat er geen elektronisch betalingsverkeer mogelijk is binnen Nederland:

29 maart 2024(goede vrijdag) Let op! geen bankverwerking
1 april 2024(tweede paasdag)
1 mei 2024(dag van de arbeid) Let op! geen bankverwerking
9 mei 2024(hemelvaartsdag)
20 mei 2024(tweede pinksterdag)
25 december 2024(eerste kerstdag)
26 december 2024(tweede kerstdag)
1 januari 2025(nieuwjaarsdag)

Vanaf 1 januari 2024 rekent Ai2 maandelijks achteraf 2,5% over gestorneerde bedragen met een minimum van 25 euro aan de klant waar de storno is opgetreden, dit wordt op de eerste dagnota van de nieuwe maand vermeld. Dit om de kosten en risico's van de storno's af te dekken. Indien een klant via de standaard incasso wordt geïncasseerd wordt er achteraf maandelijks 1% risicokosten berekend

In verband met mogelijk afwijzing van een SEPA incasso door de bank van een klant op administratieve grond worden transacties groter dan 25.000 euro per individuele transactie, automatisch een dag later uitbetaald.